Antoninianus of Victorinus, 268-270. 1987.46.11.

Download full resolution image
Åtsida: IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS) - Radiate head, right, cuirassed.
Download full resolution image
Frånsida: SALVS AVG(VSTI) - Salus standing right feeding serpent in arms from patera held in left hand.

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.