Antoninianus of Valerian, Mediolanum, 257-259. 1991.17.47.

Download full resolution image
Åtsida: IMP VALERIANVS P F AVG - Bust of Valerian, radiate, draped, right
Download full resolution image
Frånsida: SALVS AVGG - Salus, draped, standing right, feeding serpent held in arms

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.