Antoninianus of Valerian, 258-259. 1991.17.59.

Download full resolution image
Åtsida: VALERIANVS P F AVG - Bust of Valerian, radiate, draped, right
Download full resolution image
Frånsida: SECVRIT PERP - Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.