Antoninianus of Valerian II, Rome, 253-255. 1991.17.67.

Download full resolution image
Åtsida: P C L VALERIANVS NOB CAES - Bust of Valerian II, radiate, draped right
Download full resolution image
Frånsida: IOVI CRESCENTI - Child Jupiter, riding right or left on goat

Karta

OmskriftMyntverkFyndplats

View map in fullscreen.