Божество: Fides
Показване на записи от ХХ до 15, от общо 15 резултата
Дата
A.D. 222 - A.D. 228
Номинал
денар, денар
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two standards
Литература
RIC IV Severus Alexander 139c
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FIDES EXERCI: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand, one transverse
Литература
RIC V Claudius Gothicus 36, The Cunetio Treasure 1986, The Normanby Hoard 664
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FIDES EXERCI: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand, one transverse
Литература
RIC V Claudius Gothicus 36, The Cunetio Treasure 2090, The Normanby Hoard 801
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
FIDES MILIT(VM): Fides standing left holding two ensigns.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 149, The Cunetio Treasure 2259, The Normanby Hoard 1025
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped.
Реверс
FIDES EQVIT(VM): Fides seated left, holding patera in right hand and ensign in left.
Литература
RIC V Postumus 378
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
FIDES MILITVM: Fides standing left, holding two ensigns.
Литература
RIC V Tetricus I 69
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
3.05
Литература
RIC V Gallienus 192Ak, The Cunetio Treasure 1266
Дата
A.D. 239
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P II COS P P: Fides, draped, standing front, head left, holding vertical standard in right hand and transverse sceptre in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
2.95
Литература
RIC IV Gordian III 15
Дата
A.D. 256
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Лунгудунум, Лунгудунум
Аверс
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Реверс
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns
Диаметър
21.0
Тегло
3.29
Литература
RIC V Valerian 6
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) TETRICVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; cuirassed.
Реверс
FIDES MILITVM: Fides standing left, holding two ensigns.
Диаметър
19.0
Тегло
2.13
Литература
RIC V Tetricus I 68
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Кьолн, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
FIDES MILITVM: Fides standing left, holding two ensigns.
Диаметър
21.0
Тегло
2.46
Литература
RIC V Victorinus 110
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped.
Реверс
FIDES EXERCI(TVM): Fides standing left, holding a verticle ensign in her right hand and a transverse ensign in her left.
Диаметър
20.0
Тегло
3.72
Литература
RIC V Claudius Gothicus 36, The Cunetio Treasure 2008
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped, cuirassed.
Реверс
FIDES MILI(TVM): Fides standing left, holding two ensigns.
Диаметър
18.0
Тегло
2.49
Литература
RIC V Claudius Gothicus 149, The Cunetio Treasure 2259
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped, cuirassed.
Реверс
FIDES MILI(TVM): Fides standing left, holding two ensigns.
Диаметър
19.0
Тегло
2.37
Литература
RIC V Claudius Gothicus 149, The Cunetio Treasure 2259
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Реверс
FIDES EXERCI(TVM): Fides standing left, holding verticle ensign in right hand and transverse ensign in left hand.
Диаметър
19.0
Тегло
2.97
Литература
RIC V Claudius Gothicus 36, The Cunetio Treasure 2008
Показване на записи от ХХ до 15, от общо 15 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: