Династия: Justinian
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата
Дата
565 - 578
Номинал
M Nummia
Монетарница
Никомедия
Аверс
D(OMINVS)N(OSTER)IVSTINIVS P(ATER) P(ATRIAE) AVG(VSTVS): Justin II and Sophia, nimbate, seated facing on double throne.
Реверс
M ANNO G NIKO(MEDIA) B: M(40 nummia) with Cross; Year 7 of reign, minted at Nicomedia at officina B.
Диаметър
31.0
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectdynasty_facet:"Justinian"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ