Портрет:
Показване на записи от ХХ до 10, от общо 10 резултата
Дата
253 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
COR(NELIA) SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Реверс
IVNONI CONS(ERVATORI) AVG(VSTI): Stag walking left.
Диаметър
20.0
Тегло
3.45
Литература
The Cunetio Treasure 1418
Дата
253 - 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Mediolanum
Аверс
SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Реверс
FELICIT(AS) PVBL(ICA): Felicitas standing left, legs crossed, left arm leaning on a column, holding a caduceus in right hand.
Диаметър
21.0
Тегло
3.84
Дата
253 - 259
Номинал
Антониниан
Аверс
CORNEL(IA) SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Реверс
FECVNDITAS AVG(VSTI): Fecunditas standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; child with outstretched arms at right foot.
Диаметър
19.0
Тегло
1.83
Дата
After A.D. 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Mediolanum
Аверс
DIVO CLAVDIO: Radiate head, right.
Реверс
CONSECRATIO: Altar.
Диаметър
18.0
Тегло
3.41
Литература
RIC V Claudius Gothicus 261
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Реверс
SPES PVBLICA: Spes walking left, holding flower in right hand and raising robe with left.
Диаметър
20.0
Тегло
2.51
Литература
RIC V Tetricus I 272, The Cunetio Treasure 2608
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Реверс
SPES PVBLICA: Spes walking left, holding flower in right hand and raising robe with left.
Диаметър
18.0
Тегло
2.67
Литература
RIC V Tetricus I 272, The Cunetio Treasure 2608
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Реверс
SPES PVBLICA: Spes walking left, holding flower in right hand and raising robe with left.
Диаметър
18.0
Тегло
2.68
Литература
RIC V Tetricus I 272, The Cunetio Treasure 2608
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Реверс
PIETAS AVGVSTOR: Pontificial implements variously arranged.
Диаметър
17.0
Тегло
2.85
Литература
RIC V Tetricus I 258, The Cunetio Treasure 2597
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Реверс
PIETAS AVGVSTOR: Pontificial implements variously arranged.
Диаметър
17.0
Тегло
2.84
Литература
RIC V Tetricus I 258, The Cunetio Treasure 2597
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Реверс
PIETAS AVGVSTOR: Pontificial implements variously arranged.
Диаметър
19.0
Тегло
2.95
Литература
RIC V Tetricus I 258, The Cunetio Treasure 2597
Показване на записи от ХХ до 10, от общо 10 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectportrait_facet:""imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ