Литература: BMC Greek: The Seleucid Kings of Syria 9
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата
Дата
146 B.C. - 145 B.C.
Номинал
драхма, драхма
Монетарница
Антиохия, Антиохия
Аверс
Diademed head of Antiochus IV right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY EΠIΦANOYΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike facing right offering wreath on outstretched right hand and sceptre in left
Диаметър
17.0
Литература
BMC Greek: The Seleucid Kings of Syria 9, Seleucid Coins (part 2) 1886
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: