Литература: The Cunetio Treasure 1269
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата
Дата
AD 260 - AD 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
IOVI CONSERVAT: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; sometimes at his feet, eagle
Диаметър
18.0
Тегло
2.41
Литература
RIC V Gallienus 210k: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1269
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectreference_facet:"The Cunetio Treasure 1269"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ