Литература: The Cunetio Treasure 1397
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата
Дата
AD 260 - AD 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
DIANAE CONS AVG: Stag, walking right or left, sometimes looking backward
Диаметър
19.0
Тегло
3.0
Литература
RIC V Gallienus 179k, The Cunetio Treasure 1397
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectreference_facet:"The Cunetio Treasure 1397"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ