Литература: The Cunetio Treasure 1989
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата
Дата
268 - 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
MARS VLTOR(I): Mars walking right holding spear in right hand and trophy in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 66, The Cunetio Treasure 1989, The Normanby Hoard 668
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectreference_facet:"The Cunetio Treasure 1989"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ