Литература: The Cunetio Treasure 2415
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата
Дата
263 - 265
Номинал
Антониниан
Монетарница
тревери
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
PROVIDENTIA AVG(VSTI): Providentia standing left, holding globe and scepter.
Диаметър
22.0
Тегло
2.95
Литература
RIC V Postumus 80, The Cunetio Treasure 2415
Дата
263 - 265
Номинал
Антониниан
Монетарница
тревери
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
PROVIDENTIA AVG(VSTI): Providentia standing left, holding globe and scepter.
Диаметър
19.0
Тегло
3.82
Литература
RIC V Postumus 80, The Cunetio Treasure 2415
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectreference_facet:"The Cunetio Treasure 2415"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ