Литература: The Cunetio Treasure 2617
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
SALVS AVGG(VSTI): Salus standing left, feeding serpent rising from altar out of patera in right hand, holding anchor in left.
Литература
RIC V Tetricus I 126, The Cunetio Treasure 2617, The Normanby Hoard 1492
Дата
270 - 273
Номинал
Антониниан
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
SALVS AVGG(VSTI): Salus standing left, feeding serpent rising from altar out of patera in right hand, holding rudder in left.
Литература
RIC V Tetricus I 126, The Cunetio Treasure 2617, The Normanby Hoard 1492
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectreference_facet:"The Cunetio Treasure 2617"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ