Регион:
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата
Дата
9 B.C. - A.D. 40
Монетарница
Petra
Аверс
Aretas and wife, Shakathlath.
Реверс
Aramaic: HRTT SQYLT: Double cornucopiae.
Дата
9 B.C. - A.D. 40
Монетарница
Petra
Аверс
Aretas and wife, Shakathlath.
Реверс
Aramaic: HRTT SQYLT: Double cornucopiae.
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectregion_hier:( "L1|Asia/asia" "asia|Asia/greek_asia" "L1|Asia/asia" "greek_asia|Arabia/arabia")imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ