Регион:
Показване на записи от ХХ до 8, от общо 8 резултата
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of young Herakles right, in lion's skin.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Apollo Actius seated left; holds strung bow right.
Литература
BMC Greek 16
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Zeus naked, advancing right; left extended, thunderbolt in raised right, and aegis in left.
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Zeus naked, advancing right; left extended, thunderbolt in raised right, and aegis in left.
Литература
BMC Greek 25, BMC Greek 26
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Zeus naked, advancing right; left extended, thunderbolt in raised right, and aegis in left. Symbol of X in a square in field left.
Литература
BMC Greek 25, BMC Greek 26
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of Apollo right, radiate.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Apollo naked, radiate, advancing right; holds in left bow, and with right draws arrow from quiver on his back.
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Zeus naked, advancing right; left extended, thunderbolt in raised right, and aegis in left.
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Zeus naked, advancing right; left extended, thunderbolt in raised right, and aegis in left.
Литература
BMC Greek 25 26
Дата
238 B.C. - 168 B.C.
Монетарница
Амбракия
Аверс
Head of Apollo right, radiate.
Реверс
Α/Μ Β/Ρ: Apollo naked, radiate, advancing right; holds in left bow, and with right draws arrow from quiver on his back.
Литература
BMC Greek 20, BMC Greek 21, BMC Greek 22
Показване на записи от ХХ до 8, от общо 8 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectregion_hier:( "L1|Europe/greek_europe" "greek_europe|Epirus/epirus")imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ