Регион:
Показване на записи от ХХ до 3, от общо 3 резултата
Дата
A.D. 29 - A.D. 30
Монетарница
Caesareia Samariae
Аверс
ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙϹΑΡΟϹ
Реверс
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙϹΑΡΟϹ
Дата
A.D. 54
Монетарница
Caesareia Samariae
Аверс
ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟϹ ΚΑΙϹΑΡ ΓΕΡΜ: Two heads of wheat crossed. LIΔ below.
Реверс
[...] ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ: Olive wreath around legend.
Дата
A.D. 161 - A.D. 179
Монетарница
Caesareia Samariae
Аверс
IMP(ERATOR) CAES(AR) M(ARCVS) AVR(ELIVS): Head of Marcus Aurelius, right.
Реверс
COL(ONIA) PRIMA FL(AVIA) AVG(VSTA CAESAREA)
Показване на записи от ХХ до 3, от общо 3 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectregion_hier:( "greek_syria|Samaria/samaria" "greek_asia|Syria/greek_syria" "asia|Asia/greek_asia" "L1|Asia/asia")imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ