Gudomlighet: Aequitas
Visa poster 1 till 9 från 9 resultater
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
22.0
Vikt
2.93
Referens
RIC V Gallienus 159cB
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Frånsida
AEQVITAS AVG(VSTI): Aequitas standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand.
Referens
RIC V Claudius Gothicus 137, The Normanby Hoard 1028
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
20.0
Vikt
3.67
Referens
RIC V Gallienus 159kB, The Cunetio Treasure 1086
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
AEQVIT AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
20.0
Vikt
3.6
Referens
RIC V Gallienus 159kA: Subtype 1, The Cunetio Treasure 1086
Datum
A.D. 240
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing front, head left, holding scales in extended right hand and corncuopiae in left hand
Diameter
24.0
Vikt
3.8
Referens
RIC IV Gordian III 34
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped, cuirassed.
Frånsida
AEQVITAS AVG(VSTI): Aequitas standing front, head left, holding scales in right hand and cornucopiae in left.
Diameter
20.0
Vikt
3.15
Datum
A.D. 240
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing front, head left, holding scales in extended right hand and corncuopiae in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.26
Referens
RIC IV Gordian III 63
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right.
Frånsida
AEQVITAS AVG(VSTI): Aequitas standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left.
Diameter
20.0
Vikt
2.87
Referens
RIC V Claudius Gothicus 14, The Cunetio Treasure 2056
Datum
A.D. 253 - A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) P(VBLIVS) LIC(INIVS) GALLIENVS AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped.
Frånsida
AEQVIT(AS) AVG(VSTI): Aequitas standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left.
Diameter
20.0
Vikt
3.6
Visa poster 1 till 9 från 9 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: