Gudomlighet: Annona
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Frånsida
ANNONA AVG(VSTI): Annona standing left with foot on prow, holding ears of wheat in right hand and cornucopiae in left.
Referens
RIC V Claudius Gothicus 18, The Cunetio Treasure 1964, The Normanby Hoard 638
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Valör
Sestertie, Sestertie
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ANNONA AVGG S C: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Diameter
28.0
Vikt
14.25
Referens
RIC IV Philip I 168A
Datum
A.D. 251 - A.D. 253
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing right, holding a rudder upright with her right hand and corn-ears in her left hand, left foot on prow
Diameter
20.0
Vikt
3.81
Referens
RIC IV Trebonianus Gallus 31
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Diameter
24.0
Vikt
3.99
Referens
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Diameter
24.0
Vikt
3.96
Referens
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Frånsida
ANNONA AVG(VSTI): Annona standing left, foot on prow, holding ears of wheat in right hand and cornucopiae in left.
Diameter
20.0
Vikt
3.66
Referens
RIC V Claudius Gothicus 19, The Cunetio Treasure 2044
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: