Gudomlighet: Ceres
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
64 B.C. - 63 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
III VIR BROCCHI: Head of Ceres right; on left, corn-ear; on right, barley-grain; on either side, inscription . Border of dots.
Frånsida
L·FVRI / CN·F: Curule chair; on either side, fasces . Border of dots.
Referens
RRC 414/1
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: