Gudomlighet: Fortuna
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater
Datum
A.D. 268 - A.D. 270
Valör
Antoninianus
Åtsida
IMP(ERATOR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Frånsida
FORTUNA REDVC(I): Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left.
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Frånsida
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
20.0
Vikt
3.07
Referens
RIC V Gallienus 193a: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1222
Datum
A.D. 243 - A.D. 244
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand; under seat, wheel
Diameter
21.0
Vikt
4.55
Referens
RIC IV Gordian III 144
Datum
A.D. 260 - A.D. 269
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Frånsida
CONCORD(IA) EQVIT(VM): Fortuna standing left, foot on prow, holding patera and rudder. Exergue: S.
Diameter
19.0
Vikt
2.96
Referens
RIC V Postumus 372, The Cunetio Treasure 2493
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP GALLIENVS P AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Frånsida
FORT REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
17.0
Vikt
2.85
Referens
RIC V Gallienus 482A: Subtype 1
Visa poster 1 till 5 från 5 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: