Filter

Gudomlighet: Pallas
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater
Datum
196 B.C. - 146 B.C.
Åtsida
Head of Apollo right, laureate.
Frånsida
ΘΕΣΣΑ ΛΩΝ: The Thessalian Pallas Itonia fighting right.
Referens
BMC Greek 49, BMC Greek 50, BMC Greek 51
Datum
196 B.C. - 146 B.C.
Åtsida
Head of Apollo right, laureate.
Frånsida
ΘΕΣΣΑ ΛΩΝ: The Thessalian Pallas Itonia fighting right.
Referens
BMC Greek 49, BMC Greek 50, BMC Greek 51
Datum
279 B.C. - 168 B.C.
Åtsida
Head of Pallas right, wearing crested Corinthian helmet.
Frånsida
ΑΙΤΩ ΛΩΝ: Herakles naked, facing; holds in right, club, in left, lion's skin.
Referens
BMC Greek 71
Datum
196 B.C. - 146 B.C.
Åtsida
Head of Pallas right, wearing crested Corinthian helmet.
Frånsida
ΘΕΣ ΣΑΛΩΝ: Horse trotting right.
Referens
BMC Greek 62 63
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: