Gudomlighet: Pudicitia
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater
Datum
A.D. 249 - A.D. 251
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
HER ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, veiled, standing left, drawing veil with right hand, holding sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.59
Referens
RIC IV Trajan Decius 58B, The Cunetio Treasure 327
Datum
A.D. 253 - A.D. 260
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
CORN SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Frånsida
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, seated left, holding sceptre in right hand and raising veil with left hand
Diameter
20.0
Vikt
4.12
Referens
RIC V Salonina 24
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: