Valör: Aureus
Visa poster 1 till 7 från 7 resultater
Datum
A.D. 64 - A.D. 65
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
NERO CAESAR: Head of Nero, laureate, right, with beard
Frånsida
AVGVSTVS GERMANICVS: Nero, radiate, togate, standing front, left knee slightly bent, holding branch in right hand and Victory on globe in left
Referens
RIC I (second edition) Nero 46
Datum
A.D. 161
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAES L AVREL VERVS AVG: Head of Lucius Verus, bare, right
Frånsida
CONCORDIAE AVGVSTOR TR P COS II: Lucius Verus and Marcus Aurelius, togate, standing left and right, clasping right hands and each holding roll in left hand
Diameter
18.0
Referens
RIC III Marcus Aurelius 450
Datum
A.D. 134 - A.D. 138
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, bare-headed, draped on left shoulder, right
Frånsida
SECVRITAS AVG: Securitas, draped, seated right, resting head on right hand and holding sceptre in left
Diameter
18.0
Vikt
7.34
Referens
RIC II Hadrian 271b
Datum
A.D. 98 - A.D. 117
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Frånsida
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Female figure, perhaps Livia, seated right, holding sceptre and flower
Diameter
19.0
Vikt
7.24
Referens
RIC II Trajan 821
Datum
A.D. 95 - A.D. 96
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
DOMITIANVS AVGVSTVS: Head of Domitian, bare, right
Frånsida
GERMANICVS COS XVII: Minerva standing right on top of rostral column, holding spear and shield; owl right
Diameter
20.0
Vikt
7.6
Referens
RIC II, Part 1 (second edition) Domitian 776
Datum
A.D. 50 - A.D. 54
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
TI CLAVD CAESAR AVG GERM P M TRIB POT P P: Head of Claudius, laureate, right
Frånsida
AGRIPPINAE AVGVSTAE: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind
Diameter
18.0
Vikt
7.64
Referens
RIC I (second edition) Claudius 80
Datum
A.D. 293 - A.D. 295
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Antiochia vid Orontes, Antiochia vid Orontes
Åtsida
MAXIMIANVS AVGVSTVS: Head of Maximian, laureate, right
Frånsida
CONSVL IIII - P P PROCOS: Maximian, laureate, togate, standing front, head left, holding out globe with right hand
Referens
RIC VI Antioch 3
Visa poster 1 till 7 från 7 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: