Filter

Utgivare: Marcus Antonius
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
42 B.C. - 41 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Uncertain value, Uncertain value
Åtsida
M·ANT·IMP·AVG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P: Head of M. Antonius right; around, inscription. Border of dots.
Frånsida
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right, bearded; around, inscription. Border of dots.
Referens
RRC 517/2
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: