Porträtt: Caracalla
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater
Datum
A.D. 213
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Frånsida
P M TR P XVI COS IIII P P: Hercules, naked except for lion-skin draped over left arm, standing left, holding branch in right hand and club in left hand
Referens
RIC IV Caracalla 206a
Datum
A.D. 198 - A.D. 199
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP CAES M AVR ANTON AVG: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Frånsida
FELICITAS AVGG: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Referens
RIC IV Caracalla 18
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: