Porträtt: Tetricus II
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Åtsida
C(AIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Frånsida
PIETAS AVGG(VSTI): Pontificial implements variously arranged.
Referens
RIC V Tetricus I 257
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Åtsida
C(AIVS) P(IVS) E(SVVIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Frånsida
PIETAS AVGG(VSTI): Pontificial implements variously arranged.
Referens
RIC V Tetricus I 255, The Cunetio Treasure 2588, The Normanby Hoard 1553
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Åtsida
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Frånsida
SPES AVGG(VSTI): Pontificial implements variously arranged.
Referens
RIC V Tetricus I 270, The Cunetio Treasure 2647, The Normanby Hoard 1533
Datum
273 - 274
Valör
Antoninianus
Åtsida
C(AIVS) PIV(S) ESV(VIVS) TETRICVS CAES(AR): Radiate head, right; draped.
Frånsida
SPES AVGG(VSTI): Pontificial implements variously arranged.
Referens
RIC V Tetricus I 270, The Cunetio Treasure 2647, The Normanby Hoard 1533
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga:
objectportrait_facet:"Tetricus II"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ