Referens: BMC Greek: The Seleucid Kings of Syria 33 34
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
128 B.C. - 122 B.C.
Valör
Denomination B (double), Denomination C (unit), Denomination B (double), Denomination C (unit)
Myntverk
Apamea, Apamea
Åtsida
Head of young Dionysus right, wreathed with ivy
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ AΛEXANΔPOY: Winged Tyche standing left, calathus on head, holding ship's tiller and cornucopiae
Referens
BMC Greek: The Seleucid Kings of Syria 33 34, Seleucid Coins (part 2) 2242.3j
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: