Referens: The Normanby Hoard 1012
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
268 - 270
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mediolanum
Åtsida
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Frånsida
FELIC(ITAS) TEMPO: Felicitas standing left holding caduceus in right hand and sceptre in left.
Referens
RIC V Claudius Gothicus 145, The Cunetio Treasure 2247, The Normanby Hoard 1012
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga:
objectreference_facet:"The Normanby Hoard 1012"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ