Авторитет: Александър Север
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата
Дата
AD 222 - AD 228
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two standards
Литература
RIC IV Severus Alexander 139c
Дата
AD 231 - AD 235
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP ALEXANDER PIVS AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
MARS VLTOR: Mars, helmeted, walking right, holding spear in right hand and shield in left hand
Литература
RIC IV Severus Alexander 246c
Дата
AD 222
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
P M TR P COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Диаметър
18.0
Тегло
2.93
Литература
RIC IV Severus Alexander 7c, The Cunetio Treasure 161
Дата
AD 223
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG: Bust of Severus Alexander, laureate, draped, right
Реверс
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, in military attire standing left, holding olive-branch in right hand and spear reversed in left hand
Диаметър
19.0
Тегло
2.93
Литература
RIC IV Severus Alexander 23
Дата
AD 222 - AD 235
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVGVSTA: Bust of Julia Mamaea, diademed, draped, right
Реверс
FELICITAS PVBLICA S C: Felicitas, draped, seated left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
30.0
Тегло
20.5
Литература
RIC IV Severus Alexander 679
Дата
AD 225 - AD 235
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, right
Реверс
VESTA: Vesta, veiled, draped, standing left, holding palladium in right hand and up-right sceptre in left hand
Литература
RIC IV Severus Alexander 360, The Cunetio Treasure 257
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectauthority_facet:"Александър Север"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ