Авторитет: Гордиан III
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 22 резултата
Дата
AD 241 - AD 244
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
LAETITIA AVG N S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and anchor set on ground in left hand
Литература
RIC IV Gordian III 300B
Дата
AD 240
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, seated left on throne, holding patera in extended right hand and double cornucopiae in left hand
Диаметър
23.0
Тегло
4.99
Литература
RIC IV Gordian III 35
Дата
AD 242 - AD 244
Номинал
Антониниан
Монетарница
Антиохия
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, cuirassed, seen from behind, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak around shoulders, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
4.47
Литература
RIC IV Gordian III 213
Дата
AD 238 - AD 239
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
PAX AVGVSTI: Pax, draped, standing front, head left, holding branch in extended right hand and transverse sceptre in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
4.28
Литература
RIC IV Gordian III 3
Дата
AD 241 - AD 244
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P V COS II P P S C: Apollo, nude to waist, seated left, holding branch in extended right hand and resting left elbow on lyre
Диаметър
22.0
Тегло
3.94
Литература
RIC IV Gordian III 303A
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P III COS II P P: Gordian III, in military attire, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
4.62
Литература
RIC IV Gordian III 91
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AETERNITATI AVG: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing front, head left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
4.91
Литература
RIC IV Gordian III 83, The Cunetio Treasure 280
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AETERNITATI AVG: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing front, head left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
4.8
Литература
RIC IV Gordian III 83, The Cunetio Treasure 280
Дата
AD 243 - AD 244
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRIT PERP: Securitas, draped, standing left with legs cross, leaning left arm on column, and holding sceptre in right hand
Диаметър
22.0
Тегло
3.62
Литература
RIC IV Gordian III 151
Дата
AD 240
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing front, head left, holding scales in extended right hand and corncuopiae in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
4.26
Литература
RIC IV Gordian III 63
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and anchor set on ground in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
3.85
Литература
RIC IV Gordian III 86
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
VIRTVTI AVGVSTI: Hercules, nude, standing right, resting right hand on hip and resting left hand on club set on rock; beside club, lion-skin
Диаметър
23.0
Тегло
4.79
Литература
RIC IV Gordian III 95
Дата
AD 240
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
VIRTVS AVG: Virtus, helmeted, in military attire, standing front, head left, holding branch in right hand and spear in left hand; against right side, shield resting
Диаметър
21.0
Тегло
2.82
Литература
RIC IV Gordian III 71
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
IOVI STATORI: Jupiter, nude, standing front, head left, holding long sceptre in right hand and thunderbolt in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
4.69
Литература
RIC IV Gordian III 84, The Cunetio Treasure 281
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P IIII COS II P P: Apollo, nude to waist, seated left, holding branch in extended right hand and resting left elbow on lyre
Диаметър
23.0
Тегло
4.27
Литература
RIC IV Gordian III 88
Дата
AD 243 - AD 244
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand; under seat, wheel
Диаметър
21.0
Тегло
4.55
Литература
RIC IV Gordian III 144
Дата
AD 243 - AD 244
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR AETER: Victory, winged, draped, standing left, leaning on shield, and holding palm in left hand; under shield, seated captive
Диаметър
21.0
Тегло
4.34
Литература
RIC IV Gordian III 154
Дата
AD 241 - AD 243
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P V COS II P P: Gordian III, in military attire, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Диаметър
23.0
Тегло
5.84
Литература
RIC IV Gordian III 93
Дата
AD 240
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
LIBERALITAS AVG II: Liberalitas, draped, standing front, head left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
4.5
Литература
RIC IV Gordian III 36
Дата
AD 239
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, in military attire, standing front, head right, right foot drawn back to left, holding transverse spear in right hand and round whiled in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
4.73
Литература
RIC IV Gordian III 28
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 22 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения:
objectauthority_facet:"Гордиан III"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ