Авторитет: Клавдий II Готски
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 49 резултата
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Реверс
VIRTVS AVG(VSTI): Soldier standing left, right arm leaning on shield and left hand holding a spear.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 111, The Cunetio Treasure 2192, The Normanby Hoard 923
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victoria standing left holding wreath in right hand and palm in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 104, The Cunetio Treasure 1944, The Normanby Hoard 616
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Сисак, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victory running right, holding wreath in right hand and palmn in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 171
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
SPES PVBLICA: Spes walking left holding flower in right hand and raising robe with left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 168, The Cunetio Treasure 2240, The Normanby Hoard 1004
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Литература
RIC V Claudius Gothicus 77
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Реверс
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe
Литература
RIC V Claudius Gothicus 96
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Сисак, Сисак
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left holding olive-branch in right hand and sceptre in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 186, The Cunetio Treasure 2299, The Normanby Hoard 1080
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax walking left holding olive-branch in right hand and sceptre in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 156
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
MARS VLTOR(I): Mars walking right holding spear in right hand and trophy in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 66, The Cunetio Treasure 1989, The Normanby Hoard 668
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
FELICITAS AVG(VSTI): Felicitas standing left holding caduceus in right hand and cornucopiae in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 32, The Cunetio Treasure 1951, The Normanby Hoard 624
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
IOVI CONSERVAT(ORI): Jupiter standing left holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
IOVI VICTORI: Jupiter standing left holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 54, The Cunetio Treasure 1998, The Normanby Hoard 676
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
IOVI VICTORI: Jupiter standing left holding thunderbolt in right hand and sceptre in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 54, The Cunetio Treasure 1998, The Normanby Hoard 676
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FIDES EXERCI: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand, one transverse
Литература
RIC V Claudius Gothicus 36, The Cunetio Treasure 1986, The Normanby Hoard 664
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Реверс
FIDES EXERCI: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand, one transverse
Литература
RIC V Claudius Gothicus 36, The Cunetio Treasure 2090, The Normanby Hoard 801
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
FORTUNA REDVC(I): Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left.
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
FIDES MILIT(VM): Fides standing left holding two ensigns.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 149, The Cunetio Treasure 2259, The Normanby Hoard 1025
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
FELIC(ITAS) TEMPO: Felicitas standing left holding caduceus in right hand and sceptre in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 145, The Cunetio Treasure 2247, The Normanby Hoard 1012
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
ANNONA AVG(VSTI): Annona standing left with foot on prow, holding ears of wheat in right hand and cornucopiae in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 18, The Cunetio Treasure 1964, The Normanby Hoard 638
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
AEQVITAS AVG(VSTI): Aequitas standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 137, The Normanby Hoard 1028
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 49 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: