Autoritet: Heliogabalus
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater
Datum
A.D. 218 - A.D. 222
Valör
Quinarius, Quinarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Frånsida
SACERD DEI SOLIS ELAGAB: Elagabalus, in Syrian priestly robes, standing right, sacrificing out of patera in right hand over lighted altar, holding upright club in left hand; in field, star
Referens
RIC IV Elagabalus 132
Datum
A.D. 218 - A.D. 222
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IVLIA MAESA AVG: Bust of Julia Maesa, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Frånsida
PIETAS AVG: Pietas, draped, standing left, sacrificing with raised right hand over lighted altar and holding incense-box in left hand
Referens
RIC IV Elagabalus 263, The Cunetio Treasure 145
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: