Autoritet: Valerianus
Visa poster 1 till 20 från 56 resultater
Datum
A.D. 256 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
DIVO CAES VALERIANO: Head of Valerian II, radiate, right
Frånsida
CONSECRATIO: Altar
Diameter
19.0
Vikt
2.84
Referens
RIC V Valerian II 24k, The Cunetio Treasure 677
Datum
A.D. 253 - A.D. 255
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
P C L VALERIANVS NOB CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped right
Frånsida
IOVI CRESCENTI: Child Jupiter, riding right or left on goat
Diameter
21.0
Vikt
2.23
Referens
RIC V Valerian II 14
Datum
A.D. 254 - A.D. 255
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
P C L VALERIANVS NOB CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped right
Frånsida
PRINCIPI IVVENTVTIS: Valerian II, standing left, holding globe or ensign in right hand and spear in left hand
Diameter
19.0
Vikt
2.01
Referens
RIC V Valerian II 23aB, The Cunetio Treasure 665
Datum
A.D. 255
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Frånsida
IOVI CRESCENTI: Infant Jupiter on goat
Diameter
22.0
Vikt
3.93
Referens
RIC V Valerian II 3, The Cunetio Treasure 738
Datum
A.D. 253 - A.D. 259
Valör
Antoninianus
Diameter
20.0
Vikt
2.32
Datum
A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
VICTORIA GERM: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; at her feet, captive
Diameter
19.0
Vikt
3.41
Referens
RIC V Valerian 132, The Cunetio Treasure 509
Datum
A.D. 256 - A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA EXERCIT: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.1
Referens
RIC V Valerian 131c
Datum
A.D. 255 - A.D. 256
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
LIBERALITAS AVGG: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
19.0
Vikt
3.6
Referens
RIC V Valerian 99, The Cunetio Treasure 478
Datum
A.D. 254
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking or standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Diameter
20.0
Vikt
4.18
Referens
RIC V Valerian 124
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
SECVRIT PERP: Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand
Diameter
21.0
Vikt
3.8
Referens
RIC V Valerian 19a
Datum
A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
SECVRIT PERPET: Securitas, draped, standing left, leaning on column, holding spear in right hand
Diameter
21.0
Vikt
2.95
Referens
RIC, RIC V Valerian 256
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding globe in left hand
Diameter
22.0
Vikt
2.69
Referens
RIC V Valerian 13a
Datum
A.D. 257
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
ORIENS AVGG: Sol, radiate, standing or walking left, raising right hand and holding whip or globe in left hand
Diameter
20.0
Vikt
2.97
Referens
RIC V Valerian 106, The Cunetio Treasure 481
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
IMP P LIC VALERIANO AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS AVG: Soldier, helmeted, in military attire, standing left, holding Victory in right hand and spear and shield in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.05
Referens
RIC V Valerian 23
Datum
A.D. 256
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns
Diameter
21.0
Vikt
3.29
Referens
RIC V Valerian 6
Datum
A.D. 255 - A.D. 256
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
ANNONA AVGG: Abundantia, draped, standing left, holding corn-ears in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, modius
Diameter
20.0
Vikt
2.8
Referens
RIC V Valerian 69, The Cunetio Treasure 467
Datum
A.D. 254
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
SALVS AVGG: Salus, draped, standing left, feeding snake out of patera in right hand rising up from altar and holding sceptre in left hand
Diameter
19.0
Vikt
2.8
Referens
RIC V Valerian 121, The Cunetio Treasure 446
Datum
A.D. 255 - A.D. 256
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
FELICITAS AVGG: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Diameter
20.0
Vikt
2.82
Referens
RIC V Valerian 87, The Cunetio Treasure 469
Datum
A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
3.42
Referens
RIC V Valerian 110
Datum
A.D. 255 - A.D. 256
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes, Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
RESTITVT ORIENTIS: Turreted woman (the Orient), draped, standing right, presenting wreath to emperor, standing left, holding spear in left hand
Diameter
22.0
Vikt
4.4
Referens
RIC V Valerian 287a
Visa poster 1 till 20 från 56 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: