Gudomlighet: Dioscuri
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater
Datum
137 B.C. - 136 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
X (crossed) ROMA: Helmeted head of Roma, right; behind, wreath and denominational mark . Border of dots.
Frånsida
C·SERVEILI·M·F: Dioscuri riding apart, with spears reversed. Border of dots.
Referens
RRC 239/1
Datum
149 B.C. - 148 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
PITIO X: Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Frånsida
L·SEMP: Dioscuri galloping right. Line border.
Referens
RRC 216/1
Datum
149 B.C. - 148 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
LIBO X: Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Frånsida
Q·MARC: Dioscuri galloping right ; in linear frame, inscription. Line border.
Referens
RRC 215/1
Datum
150 B.C. - 149 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Frånsida
C·IVNI·C·F: Dioscuri galloping right ; in linear frame, inscription. Line border.
Referens
RRC 210/1
Datum
195 B.C. - 190 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Frånsida
ROMA: Dioscuri galloping right; in linear frame, inscription. Line border.
Referens
RRC 137/1
Datum
47 B.C. - 46 B.C.
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
RVFVS·IIIVIR: Jugate heads of Dioscuri right, wearing laureate pilei; around, inscription. Border of dots.
Frånsida
MN·CORDIVS: Venus standing left, holding scales in right hand and sceptre in left hand, with Cupid perched on shoulder. Border of dots.
Referens
RRC 463/1b
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: