Gudomlighet: Hygieia
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
A.D. 99 - A.D. 100
Myntverk
Tiberias
Åtsida
AΥTOKAI NE(Ρ) (TΡ)AINOΣ: Bust of Trajan, right, laureate, undraped.
Frånsida
TIBEΡI KLAUDI ET AΠ: Hygieia, wearing long chiton and peplos, seated right on rock (water below) holding in right hand a serpent feeding from phiale in her left.
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: