Филтър

Божество: Pallas
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата
Дата
196 B.C. - 146 B.C.
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
ΘΕΣΣΑ ΛΩΝ: The Thessalian Pallas Itonia fighting right.
Литература
BMC Greek 49, BMC Greek 50, BMC Greek 51
Дата
196 B.C. - 146 B.C.
Аверс
Head of Apollo right, laureate.
Реверс
ΘΕΣΣΑ ΛΩΝ: The Thessalian Pallas Itonia fighting right.
Литература
BMC Greek 49, BMC Greek 50, BMC Greek 51
Дата
279 B.C. - 168 B.C.
Аверс
Head of Pallas right, wearing crested Corinthian helmet.
Реверс
ΑΙΤΩ ΛΩΝ: Herakles naked, facing; holds in right, club, in left, lion's skin.
Литература
BMC Greek 71
Дата
196 B.C. - 146 B.C.
Аверс
Head of Pallas right, wearing crested Corinthian helmet.
Реверс
ΘΕΣ ΣΑΛΩΝ: Horse trotting right.
Литература
BMC Greek 62 63
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: