Gudomlighet: Persephone
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater
Datum
287 B.C. - 278 B.C.
Valör
Decadrachm
Myntverk
Syrakusa
Åtsida
ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ: Female, facing left; hair bound; torch behind neck
Frånsida
(E)ΠΙ ΙΚΕΤΑ: Nike riding biga, right, holding reins and kentron; crescent moon at 12 o’clock; Θ below horses’ legs
Diameter
16.0
Vikt
4.23
Referens
Sylloge Nummorum Graecorum SNG 776
Visa poster 1 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: