Gudomlighet: Vesta
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater
Datum
A.D. 225 - A.D. 235
Valör
Denarius, Denarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IVLIA MAMAEA AVG: Bust of Julia Mamaea, diademed, right
Frånsida
VESTA: Vesta, veiled, draped, standing left, holding palladium in right hand and up-right sceptre in left hand
Referens
RIC IV Severus Alexander 360, The Cunetio Treasure 257
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.26
Referens
RIC V Salonina 70
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Asia, Asia
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Diameter
21.0
Vikt
2.66
Referens
RIC V Salonina 70, The Cunetio Treasure 987
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: