Божество: Victory
Показване на записи от ХХ до 59, от общо 59 резултата
Дата
A.D. 244 - A.D. 249
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory, winged, draped, in right hand and spear in left hand; at side, shield
Диаметър
21.0
Тегло
3.66
Литература
RIC IV Philip I 106b
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
COMES AVG(VSTI): Victory standing left, holding wreath in right hand and palm-branch in left.
Диаметър
18.0
Тегло
2.38
Литература
RIC V Tetricus I 56
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
COMES AVG(VSTI): Victory standing left, holding wreath in right hand and palm-branch in left.
Диаметър
19.0
Тегло
2.8
Литература
RIC V Tetricus I 56
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI) I: Victory walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand.
Диаметър
18.0
Тегло
2.74
Литература
RIC V Tetricus I 143
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI) I: Victory walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand.
Диаметър
18.0
Тегло
2.48
Литература
RIC V Tetricus I 143
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI) I: Victory walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand.
Диаметър
16.0
Тегло
2.57
Литература
RIC V Tetricus I 143
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI) I: Victory walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand.
Диаметър
19.0
Тегло
2.13
Литература
RIC V Tetricus I 143
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victory walking left, holding wreath in right hand and palm in left.
Диаметър
19.0
Тегло
3.34
Литература
RIC V Victorinus 75
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, advancing, left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
4.21
Литература
RIC IV Philip I 50
Дата
A.D. 243 - A.D. 244
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR AETER: Victory, winged, draped, standing left, leaning on shield, and holding palm in left hand; under shield, seated captive
Диаметър
21.0
Тегло
4.34
Литература
RIC IV Gordian III 154
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан
Аверс
--- VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victory running right, holding wreath in raised right hand and sceptre in left.
Диаметър
17.0
Тегло
2.61
Дата
A.D. 268 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
тревери, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
IMP(PERATOR) X CO(N)S(VL) V: Victory stg right, holding wreath and palm.
Диаметър
21.0
Тегло
3.33
Литература
RIC V Postumus 289, The Cunetio Treasure 2462
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
тревери, Лунгудунум
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victory walking left, holding wreath in right hand, palm in left. At foot, captive.
Диаметър
23.0
Тегло
3.46
Литература
RIC V Postumus 89, The Cunetio Treasure 2374, The Cunetio Treasure 2375, The Cunetio Treasure 2376
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
тревери, Лунгудунум
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victory walking left, holding wreath in right hand, palm in left. At foot, captive.
Диаметър
22.0
Тегло
3.63
Литература
RIC V Postumus 89, The Cunetio Treasure 2374, The Cunetio Treasure 2375, The Cunetio Treasure 2376
Дата
A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) M(ARCVS) AVR(ELIVS) CL(AVDIVS) QVINTILLVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victory walking right, holding palm in right hand and wreath in raised left hand.
Диаметър
20.0
Тегло
2.72
Литература
RIC V Quintillus 33, The Cunetio Treasure 2322
Дата
A.D. 258 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Азия, Азия
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
3.26
Литература
RIC V Salonina 70
Дата
A.D. 258 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Азия, Азия
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding Victory in right hand and sceptre in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
2.66
Литература
RIC V Salonina 70, The Cunetio Treasure 987
Дата
A.D. 258 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Лунгудунум, Лунгудунум
Аверс
GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
VICT GERMANICA: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm in left hand, treading down enemy
Диаметър
21.0
Тегло
2.73
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 45f
Дата
A.D. 258 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Лунгудунум, Лунгудунум
Аверс
GALLIENVS P F AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
VICT GERMANICA: Victory, winged, draped, walking or running right, holding wreath in right hand and trophy in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
3.04
Литература
RIC V Gallienus (joint reign) 42
Показване на записи от ХХ до 59, от общо 59 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: