Божество: Annona
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
ANNONA AVG(VSTI): Annona standing left with foot on prow, holding ears of wheat in right hand and cornucopiae in left.
Литература
RIC V Claudius Gothicus 18, The Cunetio Treasure 1964, The Normanby Hoard 638
Дата
A.D. 244 - A.D. 249
Номинал
Cестерций, Cестерций
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
ANNONA AVGG S C: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Диаметър
28.0
Тегло
14.25
Литература
RIC IV Philip I 168A
Дата
A.D. 251 - A.D. 253
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing right, holding a rudder upright with her right hand and corn-ears in her left hand, left foot on prow
Диаметър
20.0
Тегло
3.81
Литература
RIC IV Trebonianus Gallus 31
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
3.99
Литература
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Дата
A.D. 244 - A.D. 247
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ANNONA AVGG: Annona, draped, standing left, holding corn-ears in right hand over modius and cornucopiae in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
3.96
Литература
RIC IV Philip I 28C, The Cunetio Treasure 294
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Реверс
ANNONA AVG(VSTI): Annona standing left, foot on prow, holding ears of wheat in right hand and cornucopiae in left.
Диаметър
20.0
Тегло
3.66
Литература
RIC V Claudius Gothicus 19, The Cunetio Treasure 2044
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: