Gudomlighet: Cupid
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater
Datum
AD 257 - AD 258
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VENVS GENETRIX: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand; at her feet, Cupid
Diameter
19.0
Vikt
3.39
Referens
RIC V Salonina 36
Datum
46 B.C.
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
RVFVS·IIIVIR: Jugate heads of Dioscuri right, wearing laureate pilei; around, inscription. Border of dots.
Frånsida
MN·CORDIVS: Venus standing left, holding scales in right hand and sceptre in left hand, with Cupid perched on shoulder. Border of dots.
Referens
RRC 463/1b
Datum
106 B.C.
Valör
Denarius Serratus
Myntverk
Romerska
Åtsida
ROMA: Laureate head of Saturn l.; harpa and ROMA behind; dot border.
Frånsida
L·MEMMI·GAL: Venus in biga r.; holding scepter and on rein in l. hand and the other in r.; flying Cupid with wreath above; Q control mark below horse's raised leg; L.MEMMI.GAL in exergue; dot border.
Referens
RRC 313/1c
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga:
objectdeity_facet:"Cupid"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6ImNqcDA1cGFwODMxYmUzd21vdXIxMHh5MjcifQ.ZwxfJfl2xolwyQ3UQ-_WoQ