Божество: Laetitia
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата
Дата
A.D. 241 - A.D. 244
Номинал
ас, ас
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
LAETITIA AVG N S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and anchor set on ground in left hand
Литература
RIC IV Gordian III 300B
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped.
Реверс
LAETITIA AVGG(VSTI): Laetitia standing left, holding wreath in right hand and anchor in left.
Литература
RIC V Tetricus I 87, The Cunetio Treasure 2646, The Normanby Hoard 1516
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Диаметър
18.0
Тегло
2.84
Литература
RIC V Gallienus 226, The Cunetio Treasure 1071
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
LAETITIA AVGG(VSTI): Laetitia standing left, holding a wreath in her right hand and an anchor in her left.
Диаметър
17.0
Тегло
2.11
Литература
RIC V Tetricus I 87
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
LAETITIA AVGG(VSTI): Laetitia standing left, holding a wreath in her right hand and an anchor in her left.
Диаметър
18.0
Тегло
1.84
Литература
RIC V Tetricus I 87
Дата
A.D. 241 - A.D. 243
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and anchor set on ground in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
3.85
Литература
RIC IV Gordian III 86
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: