Gudomlighet: Laetitia
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater
Datum
A.D. 241 - A.D. 244
Valör
As (mynt), As (mynt)
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
LAETITIA AVG N S C: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and anchor set on ground in left hand
Referens
RIC IV Gordian III 300B
Datum
A.D. 270 - A.D. 274
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped.
Frånsida
LAETITIA AVGG(VSTI): Laetitia standing left, holding wreath in right hand and anchor in left.
Referens
RIC V Tetricus I 87, The Cunetio Treasure 2646, The Normanby Hoard 1516
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG
Frånsida
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Diameter
18.0
Vikt
2.84
Referens
RIC V Gallienus 226, The Cunetio Treasure 1071
Datum
A.D. 270 - A.D. 274
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Frånsida
LAETITIA AVGG(VSTI): Laetitia standing left, holding a wreath in her right hand and an anchor in her left.
Diameter
17.0
Vikt
2.11
Referens
RIC V Tetricus I 87
Datum
A.D. 270 - A.D. 274
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Frånsida
LAETITIA AVGG(VSTI): Laetitia standing left, holding a wreath in her right hand and an anchor in her left.
Diameter
18.0
Vikt
1.84
Referens
RIC V Tetricus I 87
Datum
A.D. 241 - A.D. 243
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and anchor set on ground in left hand
Diameter
22.0
Vikt
3.85
Referens
RIC IV Gordian III 86
Visa poster 1 till 6 från 6 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: