Gudomlighet: Securitas
Visa poster 1 till 8 från 8 resultater
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
SECVRIT AVG: Securitas, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, sometimes holding sceptre in right hand
Diameter
21.0
Vikt
2.76
Referens
RIC V Gallienus 514: Subtype 1
Datum
A.D. 134 - A.D. 138
Valör
Aureus, Aureus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, bare-headed, draped on left shoulder, right
Frånsida
SECVRITAS AVG: Securitas, draped, seated right, resting head on right hand and holding sceptre in left
Diameter
18.0
Vikt
7.34
Referens
RIC II Hadrian 271b
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
SECVRIT PERPET: Securitas, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding sceptre
Diameter
20.0
Vikt
2.92
Referens
RIC V Gallienus 280f
Datum
A.D. 260 - A.D. 268
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
SECVRIT PERPET: Securitas, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding sceptre
Diameter
22.0
Vikt
3.42
Referens
RIC V Gallienus 280k: Subtype 2
Datum
A.D. 258 - A.D. 259
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Lugdunum, Lugdunum
Åtsida
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
SECVRIT PERP: Securitas, draped, leaning on column, holding sceptre in right hand
Diameter
21.0
Vikt
3.8
Referens
RIC V Valerian 19a
Datum
A.D. 258
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mediolanum, Mediolanum
Åtsida
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Frånsida
SECVRIT PERPET: Securitas, draped, standing left, leaning on column, holding spear in right hand
Diameter
21.0
Vikt
2.95
Referens
RIC, RIC V Valerian 256
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
SECVRIT ORBIS: Securitas, draped, seated, left, holding sceptre in right hand and propping head up on left hand
Diameter
21.0
Vikt
4.36
Referens
RIC IV Philip I 48B
Datum
A.D. 243 - A.D. 244
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
SECVRIT PERP: Securitas, draped, standing left with legs cross, leaning left arm on column, and holding sceptre in right hand
Diameter
22.0
Vikt
3.62
Referens
RIC IV Gordian III 151
Visa poster 1 till 8 från 8 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: