Божество: Sol
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 20 резултата
Дата
A.D. 242 - A.D. 244
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Антиохия, Антиохия
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, cuirassed, seen from behind, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak around shoulders, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
4.47
Литература
RIC IV Gordian III 213
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, draped, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak on shoulders, standing left, raising right hand and holding whip in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
2.9
Литература
RIC V Gallienus 495a: Subtype 2, The Cunetio Treasure 1586
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
GALLIENVS AVG
Реверс
AETERNITAS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak draped over shoulders, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
4.34
Литература
RIC V Gallienus 160, The Cunetio Treasure 1174
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Литература
RIC V Claudius Gothicus 77
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Кьолн, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed, draped.
Реверс
INVINCTVS: Sol running left, right hand raised, left hand holding whip.
Литература
RIC V Victorinus 114, The Cunetio Treasure 2541, The Normanby Hoard 1412
Дата
A.D. 269 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Кьолн, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed, draped.
Реверс
INVINCTVS: Sol running left, right hand raised, left hand holding whip.
Литература
RIC V Victorinus 114, The Cunetio Treasure 2541, The Normanby Hoard 1412
Дата
43 B.C. - 42 B.C.
Номинал
денар, денар
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
Radiate bust of Sol facing, draped; dot border.
Реверс
CLOAC L.MVSSIDIVS.LONGVS: Shrine of Venus Cloacina, a circular platform ornamented with a trellispattern balustrade and two draped statues of Venus Cloacina set on it; dot border.
Литература
RRC 494/43b
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak draped around shoulders, walking or running left, raising right hand and holding whip in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
2.91
Литература
RIC V Gallienus 249f: Subtype 2, The Cunetio Treasure 2450
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak on shoulders, standing left, raising right hand and holding whip in left hand
Диаметър
19.0
Тегло
2.65
Литература
RIC V Gallienus 495k, The Cunetio Treasure 1586
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak draped around shoulders, walking or running left, raising right hand and holding whip in left hand
Диаметър
19.0
Тегло
2.34
Литература
RIC V Gallienus 249f: Subtype 1, The Cunetio Treasure 2450
Дата
A.D. 258 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Лунгудунум, Лунгудунум
Аверс
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Реверс
ORIENS AVGG: Sol, radiate, walking left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
22.0
Тегло
2.69
Литература
RIC V Valerian 13a
Дата
A.D. 257
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Реверс
ORIENS AVGG: Sol, radiate, standing or walking left, raising right hand and holding whip or globe in left hand
Диаметър
20.0
Тегло
2.97
Литература
RIC V Valerian 106, The Cunetio Treasure 481
Дата
A.D. 270 - A.D. 274
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Gallic Mint, Кьолн
Аверс
Obverse legent illegible: Radiate head, right; cuirassed.
Реверс
INVICTVS: Sol walking left, right hand raised.
Диаметър
17.0
Тегло
3.03
Литература
RIC V Tetricus I 83
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Кьолн, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
INVICTVS: Sol walking left, right hand raised, left hand holding whip.
Диаметър
20.0
Тегло
3.76
Литература
RIC V Victorinus 114
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Кьолн, Кьолн
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
INVICTVS: Sol walking left, right hand raised, left hand holding whip.
Диаметър
19.0
Тегло
2.78
Литература
RIC V Victorinus 114
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
тревери, Лунгудунум
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
ORIENS AVG(VSTI): Sol walking left., right hand raised, left hand holding whip.
Диаметър
18.0
Тегло
1.92
Литература
RIC V Postumus 77, The Cunetio Treasure 2451, The Cunetio Treasure 2454
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
тревери, Лунгудунум
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
ORIENS AVG(VSTI): Sol walking left., right hand raised, left hand holding whip.
Диаметър
20.0
Тегло
2.58
Литература
RIC V Postumus 77, The Cunetio Treasure 2451, The Cunetio Treasure 2454
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) CLAVDIVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Реверс
AETERNITAS AVG(VSTI): Sol standing left, raising right hand and holding globe in left.
Диаметър
20.0
Тегло
2.15
Литература
RIC V Claudius Gothicus 17
Дата
A.D. 241 - A.D. 243
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AETERNITATI AVG: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing front, head left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
21.0
Тегло
4.8
Литература
RIC IV Gordian III 83, The Cunetio Treasure 280
Дата
A.D. 241 - A.D. 243
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Рим
Аверс
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AETERNITATI AVG: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing front, head left, raising right hand and holding globe in left hand
Диаметър
24.0
Тегло
4.91
Литература
RIC IV Gordian III 83, The Cunetio Treasure 280
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 20 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: