Valör: Quinarius
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater
Datum
A.D. 218 - A.D. 222
Valör
Quinarius, Quinarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Frånsida
SACERD DEI SOLIS ELAGAB: Elagabalus, in Syrian priestly robes, standing right, sacrificing out of patera in right hand over lighted altar, holding upright club in left hand; in field, star
Referens
RIC IV Elagabalus 132
Datum
90 B.C. - 89 B.C.
Valör
Quinarius, Quinarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
M·CATO B: Head of Liber right, wearing ivy-wreath; below, control-mark.Border of dots.
Frånsida
VICTRIX: Victory seated right, holding patera in right hand and palm-branch in left hand, over left shoulder. Border of dots.
Referens
RRC 343/2b
Datum
A.D. 77 - A.D. 78
Valör
Quinarius, Quinarius
Myntverk
Romerska, Romerska
Åtsida
T CAESAR IMP VESPASIANVS COS VI: Head of Titus, laureate, right
Frånsida
VICTORIA AVGVST: Victory standing right, holding wreath and palm
Diameter
16.0
Vikt
1.6
Referens
RIC II, Part 1 (second edition) Vespasian 955
Visa poster 1 till 3 från 3 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: