Издател: Авреол
Показване на записи от ХХ до 5, от общо 5 резултата
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped, cuirassed.
Реверс
VIRTVS EQVIT(VM): Mars walking right, holding spear in right hand and shield in left.
Литература
RIC V Postumus 388, The Cunetio Treasure 2486, The Normanby Hoard 1375
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped.
Реверс
FIDES EQVIT(VM): Fides seated left, holding patera in right hand and ensign in left.
Литература
RIC V Postumus 378
Дата
A.D. 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
PAX EQVITVM: Pax standing left, holding scepter and olive branch. Exergue: T.
Диаметър
17.0
Тегло
2.32
Литература
The Cunetio Treasure 2498
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
VIRTVS.EQVIT: Mars walking right, holding spear right hand and shield in left.
Диаметър
18.0
Тегло
2.79
Литература
RIC V Postumus 388, The Cunetio Treasure 2478, The Cunetio Treasure 2486
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
CONCORD(IA) EQVIT(VM): Fortuna standing left, foot on prow, holding patera and rudder. Exergue: S.
Диаметър
19.0
Тегло
2.96
Литература
RIC V Postumus 372, The Cunetio Treasure 2493
Показване на записи от ХХ до 5, от общо 5 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: