Монетарница: Mediolanum
Показване на записи от ХХ до 40, от общо 48 резултата
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
DIANA FELIX: Diana, draped, standing right, holding spear in right hand and bow in left hand; at her feet, hound
Диаметър
20.0
Тегло
2.49
Литература
RIC V Gallienus 473k, The Cunetio Treasure 1588
Дата
A.D. 260 - A.D. 268
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Реверс
ORIENS AVG: Sol, radiate, nude except for cloak on shoulders, standing left, raising right hand and holding whip in left hand
Диаметър
19.0
Тегло
2.65
Литература
RIC V Gallienus 495k, The Cunetio Treasure 1586
Дата
A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP VALERIANVS AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Реверс
SECVRIT PERPET: Securitas, draped, standing left, leaning on column, holding spear in right hand
Диаметър
21.0
Тегло
2.95
Литература
RIC, RIC V Valerian 256
Дата
A.D. 257 - A.D. 259
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Реверс
SALVS AVGG: Salus, draped, standing right, feeding serpent held in arms
Диаметър
21.0
Тегло
3.31
Литература
RIC V Valerian 252a
Дата
A.D. 251 - A.D. 253
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP C C VIB TREB GALLVS AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
PIETAS AVGG: Pietas, veiled, draped, standing left, raising both hands; to left, altar
Диаметър
22.0
Тегло
3.88
Литература
RIC IV Trebonianus Gallus 72
Дата
A.D. 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
PAX EQVITVM: Pax standing left, holding scepter and olive branch. Exergue: T.
Диаметър
17.0
Тегло
2.32
Литература
The Cunetio Treasure 2498
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) POSTVMVS AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
VIRTVS.EQVIT: Mars walking right, holding spear right hand and shield in left.
Диаметър
18.0
Тегло
2.79
Литература
RIC V Postumus 388, The Cunetio Treasure 2478, The Cunetio Treasure 2486
Дата
A.D. 260 - A.D. 269
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) C(ASSIANVS) POSTVMVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped and cuirassed.
Реверс
CONCORD(IA) EQVIT(VM): Fortuna standing left, foot on prow, holding patera and rudder. Exergue: S.
Диаметър
19.0
Тегло
2.96
Литература
RIC V Postumus 372, The Cunetio Treasure 2493
Дата
A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) QVINTILLVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Реверс
CONCO(RDIA) EXER(CITVM): Concordia standing left, holding ensign in right hand and cornucopiae in left hand.
Диаметър
19.0
Тегло
2.94
Литература
RIC V Quintillus 45
Дата
A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) QVINTILLVS AVG(VSTVS): Radiate head, right.
Реверс
CONCO(RDIA) EXER(CITVM): Concordia standing left, holding ensign in right hand and cornucopiae in left hand.
Диаметър
20.0
Тегло
2.33
Литература
RIC V Quintillus 45
Дата
A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
DIVO CLAVDIO: Radiate head, right.
Реверс
CONSECRATIO: Altar.
Диаметър
18.0
Тегло
3.41
Литература
RIC V Claudius Gothicus 261
Дата
A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Mediolanum, Кизик, Сисак, Антиохия, Рим
Аверс
DIVO CLAVDIO: Radiate head, right.
Реверс
CONSECRATIO: Altar with eagle standing left.
Диаметър
17.0
Тегло
2.34
Литература
RIC V Claudius Gothicus 266
Дата
A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Рим, Mediolanum, Кизик, Сисак, Антиохия, Рим
Аверс
DIVO CLAVDIO: Radiate head, right.
Реверс
CONSECRATIO: Altar with eagle standing left.
Диаметър
20.0
Тегло
3.5
Литература
RIC V Claudius Gothicus 266
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax standing left, holding olive branch in right hand and transverse sceptre in left hand.
Диаметър
19.0
Тегло
2.39
Литература
RIC V Claudius Gothicus 156, The Cunetio Treasure 2265
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Сисак, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped.
Реверс
VIRTVS AVG(VSTI): Mars walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand.
Диаметър
18.0
Тегло
3.5
Литература
RIC V Claudius Gothicus 172, The Cunetio Treasure 2254
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped, cuirassed.
Реверс
FIDES MILI(TVM): Fides standing left, holding two ensigns.
Диаметър
18.0
Тегло
2.49
Литература
RIC V Claudius Gothicus 149, The Cunetio Treasure 2259
Дата
A.D. 268 - A.D. 270
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
IMP(ERATOR) CLAVDIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped, cuirassed.
Реверс
FIDES MILI(TVM): Fides standing left, holding two ensigns.
Диаметър
19.0
Тегло
2.37
Литература
RIC V Claudius Gothicus 149, The Cunetio Treasure 2259
Дата
A.D. 257 - A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
FECVNDITAS AVG: Salonina, draped, standing left, holding infant; at her feet, child standing
Диаметър
22.0
Тегло
4.33
Литература
RIC V Salonina 57
Дата
A.D. 257 - A.D. 258
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Mediolanum, Mediolanum
Аверс
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
FECVNDITAS AVG: Salonina, draped, standing left, holding infant; at her feet, child standing
Диаметър
20.0
Тегло
3.62
Литература
RIC V Salonina 57
Дата
A.D. 253 - A.D. 268
Номинал
Антониниан
Монетарница
Mediolanum
Аверс
SALONINA AVG(VSTA): Diademed bust, right, draped.
Реверс
FELICIT(AS) PVBL(ICA): Felicitas standing left, legs crossed, left arm leaning on a column, holding a caduceus in right hand.
Диаметър
21.0
Тегло
3.84
Показване на записи от ХХ до 40, от общо 48 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: