Myntverk: Mint I
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater
Datum
A.D. 270 - A.D. 274
Valör
Antoninianus, Antoninianus
Myntverk
Mint I, Southern Gallic Mint, Köln
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AIVS) TETRICVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right; draped.
Frånsida
COMES AVG(VSTI): Victory standing left, holding wreath in right hand and palm branch in left.
Referens
RIC V Tetricus I 56, The Cunetio Treasure 2602, The Normanby Hoard 1472
Datum
A.D. 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Mint I
Åtsida
IMP(ERATOR) C(AESAR) MARIVS P(IVS) F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate bust, right, draped, cuirassed.
Frånsida
SAEC(VM) FELICITAS: Felicitas standing left, holding long-handled verticle caduceus in right hand and cornucopiae in left hand.
Diameter
20.0
Vikt
3.91
Referens
The Cunetio Treasure 2505
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Dateringsperiod


Bilder tillgängliga: