Монетарница: Southern Mint
Показване на записи от ХХ до 16, от общо 16 резултата
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PIETAS AVG(VSTI): Pietas standing left, sacrificing over an altar holding a patera in her right hand and a box of perfumes in her left.
Диаметър
20.0
Тегло
3.35
Литература
RIC V Victorinus 57
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PIETAS AVG(VSTI): Pietas standing left, sacrificing over an altar holding a patera in her right hand and a box of perfumes in her left.
Диаметър
20.0
Тегло
2.9
Литература
RIC V Victorinus 57
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PIETAS AVG(VSTI): Pietas standing left, sacrificing over an altar holding a patera in her right hand and a box of perfumes in her left.
Диаметър
19.0
Тегло
1.95
Литература
RIC V Victorinus 57
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped.
Реверс
PIETAS AVG(VSTI): Pietas standing left, sacrificing over an altar holding a patera in her right hand and a box of perfumes in her left.
Диаметър
20.0
Тегло
2.78
Литература
RIC V Victorinus 59
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
SALVS AVG(VSTI): Salus standing right feeding serpent in arms.
Диаметър
19.0
Тегло
2.05
Литература
RIC V Victorinus 67
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax walking left holding palm-branch in right hand and sceptre in left hand.
Диаметър
19.0
Тегло
2.36
Литература
RIC V Victorinus 55
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PROVIDENTIA AVG(VSTI): Providentia standing left holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; globe at right foot.
Диаметър
19.0
Тегло
2.81
Литература
RIC V Victorinus 61
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PROVIDENTIA AVG(VSTI): Providentia standing left holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; globe at right foot.
Диаметър
19.0
Тегло
1.92
Литература
RIC V Victorinus 61
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PROVIDENTIA AVG(VSTI): Providentia standing left holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; globe at right foot.
Диаметър
20.0
Тегло
2.13
Литература
RIC V Victorinus 61
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PROVIDENTIA AVG(VSTI): Providentia standing left holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; globe at right foot.
Диаметър
19.0
Тегло
2.79
Литература
RIC V Victorinus 61
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, cuirassed.
Реверс
PAX AVG(VSTI): Pax walking left holding palm-branch in right hand and sceptre in left hand.
Диаметър
19.0
Тегло
2.91
Литература
RIC V Victorinus 55
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
SALVS AVG(VSTI): Salus standing right feeding serpent in arms.
Диаметър
19.0
Тегло
3.24
Литература
RIC V Victorinus 67
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
SALVS AVG(VSTI): Salus standing right feeding serpent in arms.
Диаметър
20.0
Тегло
2.85
Литература
RIC V Victorinus 67
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
SALVS AVG(VSTI): Salus standing right feeding serpent in arms.
Диаметър
20.0
Тегло
3.39
Литература
RIC V Victorinus 67
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
SALVS AVG(VSTI): Salus standing right feeding serpent in arms.
Диаметър
19.0
Тегло
2.96
Литература
RIC V Victorinus 67
Дата
A.D. 268 - A.D. 271
Номинал
Антониниан, Антониниан
Монетарница
Southern Mint, Southern Gallic Mint
Аверс
IMP(ERATOR) C(AESAR) VICTORINVS P(IVS)F(ELIX) AVG(VSTVS): Radiate head, right, draped, cuirassed.
Реверс
VICTORIA AVG(VSTI): Victory walking left, holding wreath in right hand and palm in left.
Диаметър
19.0
Тегло
3.34
Литература
RIC V Victorinus 75
Показване на записи от ХХ до 16, от общо 16 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Период на датиране


Има изображения: